Code of Conduct

Bloggermiljøet er vellidt, da det er et ærligt og åbent forum for samtale, men det er også vigtigt at huske, at oprigtighed ikke er ensbetydende med mangel på høflighed. Vi har valgt at introducere denne blogger Code of Conduct, som er vores “leveregler” indenfor god skik og etik. Dette er med henblik på at hjælpe til med at skabe et forum, der både opfordrer til det personlige udtryk og til konstruktiv samtale.

Leveregel 1
Vi tager ansvar for vores egne udtalelser og for de kommentarer, vi tillader på vores blog. Vi er forpligtet til opretholde visse standarder: Vi vil ikke skrive uacceptabelt indhold, og vi vil slette kommentarer, der indeholder dette.

Vi definerer uacceptabelt indhold som noget, der inkluderer eller knytter sig til: Misbrug, chikanering, forfølgelse eller trusler mod andre, er injurierende, bevidst falsk, bagvasker en anden person, krænker en ophavsret eller et varemærke, overtræder en tavshedspligt
eller krænker andres privatliv.

Vi vurderer, hvad der er “uacceptabelt indhold” fra sag til sag, og vores definitioner er ikke begrænset til denne liste. Hvis vi sletter en kommentar eller et link, forbeholder vi os retten til at forklare, hvorfor vi tager afstand for netop dette.

Leveregel 2
Vi vil ikke sige noget online, som vi ikke ville sige personligt. Vi forsøger at løse konflikter privat, før vi reagerer offentligt. Når vi støder på konflikter og falske oplysninger i blogsfæren, vil vi gøre alt for at kommunikere privat og direkte til den person(er) – eller finde en mellemmand, der kan gøre dette, før vi offentliggør indlæg eller kommentarer om emnet.

Leveregel 3
Når vi mener, nogen bliver uretfærdigt angrebet fra anden side, har vi ret til at skride til handling.

Når en person udgiver kommentarer eller blogposteringer, der er stødende, kan vi fortælle dem således (privat, hvis det er muligt – se ovenfor). Her kan vi bede dem komme med en offentlig tilbagekaldelse og undskyldning. Hvis disse offentliggjorte kommentarer kunne opfattes som en trussel, og hvis vedkommende nægter at tilbagetrække og undskylde for disse, kan vi samarbejde med de retshåndhævende myndigheder for at beskytte den forurettede.

Leveregel 4 
Vi tillader ikke anonyme kommentarer.

Vores system er opsat således, at vi som bloggere skal godkende udefrakommende kommentarer. Det er således op til os at vurdere, om disse inkluderer uacceptabelt indhold eller tilhører kategorien SPAM.

Vi kræver derfor, at de som vælger at kommentere på indlæg, skal levere en gyldig e-mail-adresse, men vi tillader dog, at de identificerer sig under et alias.

 Leveregel 5
Vi ignorerer internet “Trolls”.

En “Troll” kan defineres som flg.: “(…) In Internet slang, a troll is someone who posts inflammatory, extraneous, or off-topic messages in an online community, such as an online discussion forum, chat room, or blog, with the primary intent of provoking readers into an emotional response or of otherwise disrupting normal on-topic discussion. (…)”[1]

Hvis du er i tvivl om, hvordan “Trolls” kan spottes, kan der henvises til flg. link, hvor de forskellige typer “Trolls” uddybes:

“http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100099194/seven-types-of-troll-a-spotters-guide/”[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Troll_(Internet)

 

Copyright | SelectedBloggers.dk